ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาร่วมพิธีเปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ณ ตลาด อาร์.เอ็น.ไนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 (18/12/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดยนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2558 (16/12/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน" (08/12/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2557 (05/12/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา โดยนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงาน ฯ ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (04/12/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (10/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (09/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (01/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (11/06/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยน์ต์ (02/05/2557)
อ่านทั้งหมด