ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

    1     2     3     4     5     6     7     8  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคต) (25/04/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จัดประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 (23/04/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะวิธีปฏิบัติทางบัญชี โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (21/04/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด (10/04/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมจัดประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 (08/04/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (10/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (09/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (01/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (11/06/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยน์ต์ (02/05/2557)
อ่านทั้งหมด