ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

    1     2     3     4     5     6     7     8     9  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดยนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ และนางสาวดวงพร ลิ้มพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา จำกัด (25/11/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการขั้นพื้นฐาน สำหรับคณะกรรมการ" และหลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี" (25/11/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (14/11/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดย นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ จัดโครงการอบรม หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี” ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ” (13/11/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด (13/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (10/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (09/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (01/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (11/06/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยน์ต์ (02/05/2557)
อ่านทั้งหมด