ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

    1     2     3     4     5     6     7     8     9  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสุภาพร พิมลลิขิต) และให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (27/08/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร (นาแปลงใหญ่) (24/08/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด (21/08/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2558 (20/08/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวการทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน (13/08/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (10/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (09/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (01/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (11/06/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยน์ต์ (02/05/2557)
อ่านทั้งหมด