ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา จัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในว้นสงกรานต์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ร่วมงานประเพณีในครั้งนี้ (11/04/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา โดย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมต้อนรับ นายบุญเลิศ ใจดี เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา (10/04/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ,สำนักงานในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และ ตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเลี้ยงส่งนางสาวนิรมล แสงทอง เพื่อรับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี ในวันที่ 10 เมษายน 2557 (10/04/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดยนางนันทวัลย์ นินสูงเนิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง การทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการ "บัญชีส่งเสริมความพอเพียง" (28/03/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดยนางสาวดวงพร ลิ้มพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ (27/03/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศท่องเที่ยวโคราชจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (28/02/2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (21/02/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยน์ต์ (07/02/2557)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (07/02/2557)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก (12/12/2556)
อ่านทั้งหมด     
การพัฒนาการบัญชีวิสาหกิจชุมชน
Manager Plans
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส
 
คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 
Chief Information Officer
 ENG_WAY
 
 
 
 
 
วารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รายงานประจำปี
 
รายงานผลการตรวจสอบนมโรงเรียน