ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

    1     2     3     4     5     6     7     8  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา โดยหัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา (24/01/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา โดยนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ และคณะ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (22/01/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดยนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) และพัฒนาศักยภาพบุคลากร (20/01/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18/01/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา โดยนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง (17/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (10/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (09/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (01/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (11/06/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยน์ต์ (02/05/2557)
อ่านทั้งหมด