ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

    1     2     3  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานสอบบัญชี และ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2257 และแนวทางการปฏิบัติงานปี 2558 (12/09/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา โดยนางสาวปิยะดา เงินฉลาด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 (นายโอภาส กลั่นบุศย์) (05/09/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานปี 2557 และพัฒนากลยุทธ์ในการทำงานปี 2558 (03/09/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเครือขายการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (19/08/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดยนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน–พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 (12/08/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (10/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (09/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (01/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (11/06/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยน์ต์ (02/05/2557)
อ่านทั้งหมด     
 

  แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2557  กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ   ร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

                         อ่านทั้งหมด

  เพลงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 "คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ   รายงานประจำปี 2554
  รายงานประจำปี 2553
  ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ

อ่านทั้งหมด

   Chief Information Officer

  ENG_WAY

  สปอต / สารคดี    แบบฟอร์ม , ไทยฟอนต์ , Logo    Vdo พิธีเปิดการอบรมและการมอบนโยบาย
  เสียงสัมภาษณ์ อตส.