ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (19/01/2561)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรับจ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (จังหวัดเคลื่อนที่) (18/01/2561)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 (18/01/2561)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ปี 2560 (16/01/2561)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีและผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561ครั้งที่ 1 (15/01/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้างรายงานงบทดลองประจำเดือน 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ 1 รายการ (15/11/2560)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะนะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์คลาส (04/08/2560)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (03/10/2559)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (28/09/2559)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (14/09/2559)
อ่านทั้งหมด     

 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 Download แบบฟอร์ม  Q&A
 สภาวิชาชีพบัญชี  ศูนย์ปฏิบัติการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 ครูบัญชีอาสา  สมุดบัญชี - รับ จ่ายในครัวเรือน
 ดาวโหลด App กระทรวงเกษตรฯ  ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  Mail.go.th
 พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  CAD Conference
   
   

 
 
 
 
 
 
 

    สายตรง อตส.