ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (21/09/2560)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ conference โครงการเตรียมความพร้อมในการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (15/09/2560)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้สอบบัญชี มุ่งสู่การเป็น Smart Auditor (15/09/2560)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เข้าตรวจสอบการจัดทำบัญชี "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารี เพื่อการพัมนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" (12/09/2560)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (09/09/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้างรายงานงบทดลองประจำเดือน 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะนะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์คลาส (04/08/2560)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (03/10/2559)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (28/09/2559)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (14/09/2559)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ 1 รายการ (06/01/2559)
อ่านทั้งหมด     

 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 Download แบบฟอร์ม  Q&A
 สภาวิชาชีพบัญชี  ศูนย์ปฏิบัติการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 ครูบัญชีอาสา  สมุดบัญชี - รับ จ่ายในครัวเรือน
 ดาวโหลด App กระทรวงเกษตรฯ  ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  Mail.go.th
 พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  CAD Conference