ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมพิธีและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมเปรมติณศูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (01/10/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมประชุมสัมมนาและร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรปราชญ์เกษตร ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร และผู้ประสบความสำเร็จใน การประกอบอาชีพด้านการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (28/09/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ลงพื้นที่คัดเลือกเป้าหมายวิสาหกิจชุมชนปี 2559 (25/09/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (23/09/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการ ในงานวันถ่ายทอดความรู้เกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังประจำปี 2558 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (22/09/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (10/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (09/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (01/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (11/06/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยน์ต์ (02/05/2557)
อ่านทั้งหมด