ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

    1     2     3     4     5     6     7  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (14/11/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดย นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ จัดโครงการอบรม หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี” ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ” (13/11/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด (13/11/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดยนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ คืนความสุขสู่ประชาชน จังหวัดนครราชสีมา (11/11/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดย นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด (05/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (10/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (09/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (01/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (11/06/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยน์ต์ (02/05/2557)
อ่านทั้งหมด