ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

    1     2     3     4     5  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการสอบบัญชี (18/05/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 มูลนิธิอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ (11/05/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมโครงการ “คืนผืนป่าให้แผ่นดิน ถิ่นพุทธสถาน” ปลูกป่าถาวรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (09/05/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เนื่องในวันฉัตรมงคล (06/05/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาเข้าติดตาม ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ครั้งที่ 2 (28/04/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (10/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (09/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (01/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (11/06/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยน์ต์ (02/05/2557)
อ่านทั้งหมด